barbecue-691527_640

Grillowanie na balkonie

Czy można rozpalić grilla na swoim balkonie lub tarasie albo na patio wewnątrz osiedla zamkniętego?

Latem ochota na rozpalenie grilla jest większa niż wyobraźnia, dlatego wiele osób grilluje w miejscach niezupełnie do tego przeznaczonych – na trawnikach przed blokami, na skwerach, w parkach miejskich, a także na swoich balkonach i tarasach. Z drugiej strony, jeśli ktoś nie posiada własnego ogródka ani działki za miastem, to czy grillować nie może już w ogóle?

Balkony i tarasy to elementy części wspólnych nieruchomości dane do wyłącznego użytkowania właścicieli lokali, do których przynależą, co oznacza, że właściciele nie mogą na nich robić wszystkiego, co im się żyźnie podoba. Np. nie mogą przytwierdzać do elewacji klimatyzatorów, anten satelitarnych czy zmieniać aranżacji i kolorystyki – chyba że uzyskają zgodę zarządcy czy zarządu wspólnoty.

Polskie prawo nie zabrania właścicielom rozpalania grilla na swoich balkonach i tarasach, jednak nie oznacza to, że możemy tam grillować do woli. Na przeszkodzie balkonowemu grillowaniu może stanąć regulamin porządku domowego, będący elementem pierwszych uchwał, jakie podejmuje wspólnota mieszkaniowa. A w nim powszechnie stosuje się zapis o zakazie rozpalania grilla na balkonach, tarasach, a także w innych częściach wspólnych, np. patio czy placu zabaw. Powód jest oczywisty – niebezpieczeństwo pożaru oraz dyskomfort związany z zapachami, które mogą przeszkadzać sąsiadom.

Egzekwowanie tego zakazu należy do administracji budynku, ale jego złamanie nie poskutkuje sankcjami wynikającymi z kodeksu wykroczeń lub innych ustaw. Co znaczy, że amatorzy balkonowego grillowania są bezkarni. Zanim zdecydujemy się jednak na rozpalenie grilla na balkonie lub tarasie, postawmy się w sytuacji sąsiadów, którzy będą zmuszeni wąchać zapachy naszej smażonej karkówki. A może warto po ludzku zapytać sąsiadów, czy nie będą mieli nic przeciwko?

Czytaj więcej

1024px-Giszowiec_Mysłowicka_3_5_9

Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Jeśli kupiłeś mieszkanie od dewelopera, będziesz członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Od kiedy?

Wspólnota mieszkaniowa to jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której powstanie wynika z zapisów Ustawy o własności lokali z dn. 24 czerwca 1994 roku. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu, czyli podpisania aktu notarialnego z pierwszym kupującym oraz wpisu do księgi wieczystej. Warunkiem jest, by zbycie lokalu odbyło się na rzecz innej osoby niż deweloper, gdyż zapisy o wspólnocie mieszkaniowej wykluczają współwłasność jednej osoby ze sobą. Zatem powstanie wspólnoty mieszkaniowej w praktyce wiąże się z momentem podpisania wyżej opisanego aktu notarialnego, a nie wraz z podpisaniem umowy kupna, wydaniem pozwolenia na użytkowanie nieruchomości czy nawet fizycznym zasiedleniem budynku.

Zawiązanie się wspólnoty mieszkaniowej wiąże się z wyborem zarządu wspólnoty, w skład którego mogą wejść osoby fizyczne spośród ogółu właścicieli (zarząd właścicielski) bądź osoby fizyczne lub prawne spoza wspólnoty (zarząd powierzony). Pierwszym zadaniem zarządu jest zgłoszenie faktu powstania wspólnoty mieszkaniowej do urzędu statystycznego w celu uzyskania numeru REGON, do urzędu skarbowego w celu nadania wspólnocie numeru NIP oraz złożenia oświadczenia o nieskładaniu deklaracji CIT, a także założenie wspólnocie konta w banku.

Po ukonstytuowaniu się wspólnoty mieszkaniowej zarząd musi też zwołać pierwsze zebranie właścicieli lokali mieszkalnych, na którym podjęte zostaną uchwały w sprawie statutu wspólnoty, regulaminu porządku domowego, wyboru sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, wysokości miesięcznych zaliczek na eksploatację części wspólnych, takich jak zarządzanie i administrowanie, sprzątanie, konserwację, itp.

Będąc właścicielem wyodrębnionego lokalu mieszkalnego lub użytkowego, nie można się zrzec członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej ani zobowiązań wynikających z tego członkostwa, czyli np. partycypowania w kosztach utrzymania części wspólnych nieruchomości. Nie można również zlikwidować wspólnoty mieszkaniowej do czasu, kiedy chociażby jeden z wyodrębnionych lokali będzie własnością innej osoby aniżeli pozostałe części nieruchomości.

Czytaj więcej