1024px-Giszowiec_Mysłowicka_3_5_9

Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Jeśli kupiłeś mieszkanie od dewelopera, będziesz członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Od kiedy?

Wspólnota mieszkaniowa to jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której powstanie wynika z zapisów Ustawy o własności lokali z dn. 24 czerwca 1994 roku. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu, czyli podpisania aktu notarialnego z pierwszym kupującym oraz wpisu do księgi wieczystej. Warunkiem jest, by zbycie lokalu odbyło się na rzecz innej osoby niż deweloper, gdyż zapisy o wspólnocie mieszkaniowej wykluczają współwłasność jednej osoby ze sobą. Zatem powstanie wspólnoty mieszkaniowej w praktyce wiąże się z momentem podpisania wyżej opisanego aktu notarialnego, a nie wraz z podpisaniem umowy kupna, wydaniem pozwolenia na użytkowanie nieruchomości czy nawet fizycznym zasiedleniem budynku.

Zawiązanie się wspólnoty mieszkaniowej wiąże się z wyborem zarządu wspólnoty, w skład którego mogą wejść osoby fizyczne spośród ogółu właścicieli (zarząd właścicielski) bądź osoby fizyczne lub prawne spoza wspólnoty (zarząd powierzony). Pierwszym zadaniem zarządu jest zgłoszenie faktu powstania wspólnoty mieszkaniowej do urzędu statystycznego w celu uzyskania numeru REGON, do urzędu skarbowego w celu nadania wspólnocie numeru NIP oraz złożenia oświadczenia o nieskładaniu deklaracji CIT, a także założenie wspólnocie konta w banku.

Po ukonstytuowaniu się wspólnoty mieszkaniowej zarząd musi też zwołać pierwsze zebranie właścicieli lokali mieszkalnych, na którym podjęte zostaną uchwały w sprawie statutu wspólnoty, regulaminu porządku domowego, wyboru sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, wysokości miesięcznych zaliczek na eksploatację części wspólnych, takich jak zarządzanie i administrowanie, sprzątanie, konserwację, itp.

Będąc właścicielem wyodrębnionego lokalu mieszkalnego lub użytkowego, nie można się zrzec członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej ani zobowiązań wynikających z tego członkostwa, czyli np. partycypowania w kosztach utrzymania części wspólnych nieruchomości. Nie można również zlikwidować wspólnoty mieszkaniowej do czasu, kiedy chociażby jeden z wyodrębnionych lokali będzie własnością innej osoby aniżeli pozostałe części nieruchomości.

Podziel się:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>