Klimzowiec_Bloki_na_Ryszki

Kto może zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Każda wspólnota mieszkaniowa musi mieć swoją reprezentację w formie zarządu osobowego. Ustawa o własności lokali daje sporą dowolność w wyborze członków zarządu wspólnoty.

Wyodrębnienie pierwszego lokalu w nieruchomości (podpisanie aktu notarialnego i dokonanie wpisu do KW) sprawia, że powstaje wspólnota mieszkaniowa. To jednostka organizacyjna, które będzie odpowiedzialna za funkcjonowanie części wspólnych nieruchomości, w kosztach których partycypują wszyscy właściciele lokali proporcjonalnie do udziałów. Ustawa o własności lokali w trakcie podpisywania pierwszego aktu notarialnego zobowiązuje do wyboru zarządu wspólnoty, który będzie prawnie odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomością wspólną.

Ustawa reguluje, kto może być członkiem zarządu. Może to być osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali w obrębie nieruchomości lub pełnoletni członek rodziny właściciela lokalu. Mamy wówczas do czynienia z tzw. zarządem właścicielskim. Jednak funkcję zarządu wspólnoty może też pełnić osoba fizyczna lub prawna spoza wspólnoty, np. osoba zawodowo zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi albo spółka prawa handlowego. Wówczas będzie to forma zarządu powierzonego. Może się to odbyć w formie umowy notarialnej lub uchwały wspólnoty protokołowanej przez notariusza. Każda wspólnota mieszkaniowa musi posiadać zarząd osobowy, a jeśli takowego nie wybrała, wówczas zostanie jej narzucony przez sąd zarząd komisaryczny.

Ustawa deregulacyjna zniosła konieczność posiadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości, co w praktyce oznacza, że zarządzaniem nieruchomościami może zajmować się każdy, kto jest pełnoletni, niezależnie od wiedzy i praktyki zawodowej w tej branży. Stojąc przez wyborem formy zarządzania i członków zarządu, a nawet samemu ubiegając się o taką funkcję, trzeba pamiętać o obowiązkach i odpowiedzialności zarządcy i członków zarządu. Nawet jeśli zarząd właścicielski zleci administrowanie nieruchomością firmie zewnętrznej, odpowiedzialność za sprawy wspólnoty spoczywa na członkach zarządu. Dlatego jeśli w skład zarządu właścicielskiego wybierane są osoby, które nie mają pełnej wiedzy o zarządzaniu nieruchomościami, warto nawiązać współpracę z profesjonalną firmą z tej branży, która nie tylko będzie administrować nieruchomością, ale również będzie doradzać w wypełnianiu obowiązków członków zarządu – reprezentowaniu wspólnoty przed sądem, podpisywaniu w imieniu wspólnoty umów, opracowania planu gospodarczego, dokonywania wymaganych prawem przeglądów, itp.

Podziel się:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>