janitor-100340_1280

5 powodów, dlaczego warto zlecić zarządzanie nieruchomością firmie zewnętrznej.

Od kiedy zawód zarządcy nieruchomości został zderegulowany, każdy może go wykonywać. Zatem czy jest sens zatrudniania profesjonalnej firmy do zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej?

Co zyskuje wspólnota, gdy zarząd właścicielski sam zarządza nieruchomością wspólną, nie decydując się na usługi zewnętrznej firmy? Na pewno oszczędności – to największa i wydaje się jedyna korzyść z niezatrudniania firmy zarządzającej i administrującej. Jakiego rzędu mogą być to kwoty? To zależy od wielkości nieruchomości, ilości lokali mieszkalnych i użytkowych, lokalizacji, ilości dyżurów administratora na nieruchomości, zakresu obowiązków zarządcy itp. W Warszawie stawki za zarządzanie nieruchomością wspólną wahają się między 0,30 gr a 1,80 zł. Mnożąc tę kwotę przez ilość metrów kwadratowych powierzchni nieruchomości łatwo obliczyć oszczędność dla wspólnoty.

Większość zarządów wspólnot mieszkaniowych nie decyduje się jednak na samodzielne zarządzanie. Pomijając fakt, iż zarządzanie nieruchomością wspólną to ogrom pracy, jest jeszcze wiele innych powodów, dlaczego warto tę pracę zlecić profesjonalistom:

1. Fachowa wiedza

Firmy zarządzające, szczególnie te o ugruntowanej renomie, zatrudniają specjalistów – licencjonowanych zarządców i doświadczonych administratorów, księgowych, inspektorów budowlanych, prawników itp. Ich wiedza i doświadczenie szczególnie jest przydatna, gdy członkami zarządu wspólnoty są osoby, które wcześniej nie miały styczności z branżą zarządzania nieruchomościami.

2. Doświadczenie branżowe

Zarządzanie nieruchomością wspólnoty niektórym wydaje się łatwe do czasu, gdy nie zetkną się z nieoczekiwaną trudnością. Doświadczony zarządca wcześniej mógł spotkać się z takim problemem na innej nieruchomości, dlatego będzie wiedział, jak poprowadzić sprawę, by nie narazić wspólnoty na koszty lub konsekwencje prawne.

3. Mediacja

W dużych skupiskach ludzi często dochodzi do konfliktów. Zdarza się, że członkowie zarządu wspólnoty są skonfliktowanie wewnątrz zarządu lub z innymi mieszkańcami. Administrator lub zarządca może pełnić funkcję mediatora między stronami i kanalizować wszelkie napięcia.

4. Kontakty

Dzięki doświadczeniu i licznym kontaktom w branży firma zarządzająca może polecić sprawdzonego fachowca potrzebnego wspólnocie (remont dachu, konserwacja urządzeń, pielęgnacja zieleni itp.), a także wynegocjować korzystniejsze ceny.

5. Transparentność

Z każdego swojego działania profesjonalny administrator i zarządca zdają raport zarządowi wspólnoty i mieszkańcom. Członkowie nie mają też problemu z rozliczaniem firmy zewnętrznej z jej działań. W przypadku pełnienia obowiązków administracyjnych przez samych członków wspólnoty mógłby się pojawić problem z rozliczaniem sąsiadów.

 

 

 

Czytaj więcej

Klimzowiec_Bloki_na_Ryszki

Kto może zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Każda wspólnota mieszkaniowa musi mieć swoją reprezentację w formie zarządu osobowego. Ustawa o własności lokali daje sporą dowolność w wyborze członków zarządu wspólnoty.

Wyodrębnienie pierwszego lokalu w nieruchomości (podpisanie aktu notarialnego i dokonanie wpisu do KW) sprawia, że powstaje wspólnota mieszkaniowa. To jednostka organizacyjna, które będzie odpowiedzialna za funkcjonowanie części wspólnych nieruchomości, w kosztach których partycypują wszyscy właściciele lokali proporcjonalnie do udziałów. Ustawa o własności lokali w trakcie podpisywania pierwszego aktu notarialnego zobowiązuje do wyboru zarządu wspólnoty, który będzie prawnie odpowiedzialny za zarządzanie nieruchomością wspólną.

Ustawa reguluje, kto może być członkiem zarządu. Może to być osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali w obrębie nieruchomości lub pełnoletni członek rodziny właściciela lokalu. Mamy wówczas do czynienia z tzw. zarządem właścicielskim. Jednak funkcję zarządu wspólnoty może też pełnić osoba fizyczna lub prawna spoza wspólnoty, np. osoba zawodowo zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi albo spółka prawa handlowego. Wówczas będzie to forma zarządu powierzonego. Może się to odbyć w formie umowy notarialnej lub uchwały wspólnoty protokołowanej przez notariusza. Każda wspólnota mieszkaniowa musi posiadać zarząd osobowy, a jeśli takowego nie wybrała, wówczas zostanie jej narzucony przez sąd zarząd komisaryczny.

Ustawa deregulacyjna zniosła konieczność posiadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości, co w praktyce oznacza, że zarządzaniem nieruchomościami może zajmować się każdy, kto jest pełnoletni, niezależnie od wiedzy i praktyki zawodowej w tej branży. Stojąc przez wyborem formy zarządzania i członków zarządu, a nawet samemu ubiegając się o taką funkcję, trzeba pamiętać o obowiązkach i odpowiedzialności zarządcy i członków zarządu. Nawet jeśli zarząd właścicielski zleci administrowanie nieruchomością firmie zewnętrznej, odpowiedzialność za sprawy wspólnoty spoczywa na członkach zarządu. Dlatego jeśli w skład zarządu właścicielskiego wybierane są osoby, które nie mają pełnej wiedzy o zarządzaniu nieruchomościami, warto nawiązać współpracę z profesjonalną firmą z tej branży, która nie tylko będzie administrować nieruchomością, ale również będzie doradzać w wypełnianiu obowiązków członków zarządu – reprezentowaniu wspólnoty przed sądem, podpisywaniu w imieniu wspólnoty umów, opracowania planu gospodarczego, dokonywania wymaganych prawem przeglądów, itp.

Czytaj więcej